بانک پیامک

به سلامتی

جمعه, ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۰۴:۱۵ ب.ظ
به سلامتی کسی که عاشق دریا بود، اما قایق نداشت.
به سلامتی کسی که دلباخته سفر بود، اما همسفر نداشت.
به سلامتی کسی که زجر کشید، اما ضجه نزد.
به سلامتی کسی که زخم داشت، ولی ناله ای نکرد.
به سلامتی کسی که خندید، غمش را کسی نفهمید.
  • حامد رضایی
پیام های کوتاه
  • ۲۰ تیر ۹۳ , ۱۶:۰۳
    طنز
بایگانی